Category : Elle Peters

Een “WOUW” moment:

Elle Peters is iCoördinator en MediaCoach bij Onderwijsspecialisten , Veilige leeromgeving met media. Oog voor passie en talent. #Computeradvies @EllePeters Ik geef regelmatig  voorlichting over het inzetten van nieuwe media en mediawijsheid in het speciaal onderwijs en doe dat vanuit een positieve insteek. Aansluiten bij de belevingswereld en de hulpvragen van leerlingen met een beperking die

Read More →

RSS