Dan weet je dat je op de goede weg zit…

Voor mij is 2015 een startjaar waarin ik uit mijn vastgeroeste patronen ben gestapt en besloten heb dat ik iets ga doen met mijn ambitie om meer uit de leerlingen en mezelf te halen dan tot nu toe gelukt is. De bekende spreuk: “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” was de aanleiding om iets te gaan veranderen.

Mijn persoonlijke moment is de Edcamp van februari 2015 in Zoetermeer. Dat was een warm bad met warme mensen die minstens één ding gemeen hebben: passie voor onderwijs. Het startpunt om te gaan onderzoeken en experimenteren met allerlei vormen van lesgeven. Daar zijn mooie dingen gebeurd en bijzonder prettige samenwerkingen uit ontstaan. De lijst daarvan is te lang op om te noemen, maar voor al die mooie dingen is Edcamp het zaadje geweest.

In mijn lessen heb ik een bijzondere herinnering aan F. en L. Eén van de dingen die ik anders ben gaan doen is het differentiëren in mijn lessen. F. en L. zitten in mijn vwo brugklas en zijn goed in mijn vak (wiskunde). In Praag heb ik in het kader van talentontwikkeling kennisgenomen van de hele taak eerst aanpak. F. haalde onvoldoende voor een toets gegeven en haar gelijk verteld dat ze met het plusgroepje gaat meedoen. De verbazing & verwarring op haar gezicht was prachtig; verdriet om het cijfer en de blijdschap voor het gekregen vertrouwen. L. was wat stiller, nette cijfers maar onopvallend. Zij kwam naar me toe, verlegen, met de vraag of ze ook in de plusgroep mocht. Haar motivatie: “Ik verveel me nu en doe dingen die ik al kan.” Een week later is ze het stralende middelpunt van de plusgroep, helpt tussendoor ook nog klasgenoten. Tijdens één van de hele taak eerst opdrachten werken F. en L. samen. Onze blikken kruisen en er komt een glimlach van oor tot oor op hun gezichten met een dikke duim omhoog erbij. Dan weet je dat je op de goede weg bent met onderwijzen.


Jörgen van Remoortere, docent wiskunde aan het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp. Nieuwe ambitie: acties lesgeven zonder cijfers, in de overtuiging dat het geven van cijfers een belemmering is voor actief leren. Blogt over zijn ervaringen op jvremoortere.wordpress.com

Bijzonder. Dat was mijn jaar in 1 woord. Bijzonder.
Dat ze jouw wilde ideeën nog niet eens kennen...
RSS